Förderpartner

Willkommen bei TRAFO – dem Netzwerk transferorientierter Lehre in Baden-Württemberg

Das hochschultypübergreifende Netzwerk hat zum Ziel, Lehrprojekte, die in Kooperation mit externen Partnern durchgeführt werden, sichtbar zu machen und weitere kooperative Lehrprojekte zu fördern. Solche Projekte dienen einerseits der innovativen Entwicklung von Lehre, und binden andererseits Studieninhalte an zivilgesellschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen. Erste berufliche Praxiserfahrungen werden in diesen Projekten möglich. Neue Forschungsperspektiven können sich öffnen oder Potentiale für Ausgründungen sichtbar werden. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Projekten, bei denen mindestens zwei Hochschulen und ein externer Partner miteinander kooperieren.


Üniversiteler arası ağın amacı, dış ortaklarla işbirliği içinde yürütülen öğretim projelerini görünür kılmak ve diğer işbirlikli öğretim projelerini teşvik etmektir. Bu tür projeler, bir yandan öğretimin yenilikçi gelişimine hizmet ederken, diğer yandan ders içeriğini sivil toplum sorunlarına ve zorluklarına bağlar. Bu projelerde ilk profesyonel pratik deneyim mümkündür. Yeni araştırma perspektifleri açılabilir veya yan ürünler için potansiyel, görünür hale gelebilir. Üniversiteler arası ağ, aynı zamanda, en az iki üniversitenin ve bir dış ortağın işbirliği yaptığı projelere finansal destek imkânı sunmaktadır.